Vi har moderniserat och aktualiserat våra policys.

Det är Butiksbyggen Sveriges AB: s målsättning att våra leveranser sker i rätt tid, med rätt kvalitet och att produkten uppfyller kraven enligt gällande avtal och samhällets regelverk avseende såväl miljö som arbetsmiljö. 

För ytterligare information och fullständiga dokument kring kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy v.v. kontakta oss.