7a

 Under hösten växer ett nytt ICA Supermarket fram i Ericssons gamla lokaler vid Telefonplan i Stockholm, ett projekt där Butiksbyggen Sverige har entreprenaden. Den nya ICA-butiken har en planerad yta på cirka 2 100 kvadratmeter med tillhörande garage på 900 kvadratmeter, och byggs upp där Ericssons gamla personalmatsal tidigare låg. Både området och husen i sig är kulturminnesmärkta vilket innebär att en stor del av lokalerna ska bevaras enligt en rad bestämmelser. 

– ICA Telefonplan är ett väldigt spännande och omfattande projekt. Just att området och de tidigare byggnaderna är kulturminnesmärkta har gjort att vi fått anpassa oss en hel del efter specifika regler och riktlinjer framtagna för dessa typer av byggnader. Det känns jättekul att få förvalta Ericssons gamla unika lokaler och bidra till att göra Telefonplan till en mer attraktiv plats, säger Butiksbyggen Sveriges Tomi Suorajärvi Marsch, platschef för bygget.

Den nya ICA-butiken förväntas öppna 7 december 2017, enligt ICA Fastigheter.