ica-nara-finnboda-hamn-spantverkstaden-hsbButiksbyggen Sverige AB bygger ICA Nära i Finnboda Hamn.

HSB har i slutet av 2013 tecknat avtal med ICA om en livsmedelsbutik i ICA Nära konceptet i  Spantverkstaden vid gamla Finnboda Varv.

HSB har valt Butiksbyggen Sverige AB för deras långa erfarenhet av byggnation av livsmedelsbutiker som de är bäst i Stockholm på, i samarbete med Forsén Projekt som är specialiserade på kvalificerad projekt-, projekterings- och byggledning samt på genomförande på delad entreprenad – Construction Management.

ica nara-matkasse

Arbetet startar i november 2014 och beräknas var klart mars 2015.

Enligt planerna ska spantverkstaden byggas om till livsmedelsbutik och kontor. Byggnaderna har ett q-skydd, så de får inte rivas eller dess karaktär förvanskas. Ursprungsritningar visar att fasaden från början hade en skjutport. Dörren på första våningen var en lucka. Byggnaden har också en karakteristisk takfot av betong med vertikala språk varje halvmeter.