DELIBAREN, BASTARD BURGERS OCH CHOPCHOP – VÄRMDÖ

Butiksbyggen fick i uppdrag av Newsec att bygga om restaurangerna Delibaren, Bastard Burgers och ChopChop på Värmdö, med en sammanlagd yta på 580 kvadratmeter – ett omfattande projekt med flera utmaningar.

Renoveringen inkluderade bland annat att pålförstärka fastigheten, göra nya butiksavskiljande väggar, genomföra nya installationer, lägga avlopp, bygga WC-grupper samt renovera personalytor. En av utmaningarna med projektet var att hantera en ovanligt tjock pålad betongplatta som gjorde att det inte gick att spåra i golvet för avloppet, vilket medförde tidsförlängningar. Trots det intensiva arbetet blev resultatet bra och uppdragsgivaren var väldigt nöjd när restaurangerna stod klara i april 2022.

Det roligaste med projektet var utmaningen som helhet där vi, utifrån en viss tidsplan, fick hantera oförutsedda situationer och hitta alternativa lösningar på de problem som uppstod.

Martin NylundPlatschef