DELIBAREN, BASTARD BURGERS OCH CHOPCHOP – VÄRMDÖ

Butiksbyggen fick i uppdrag av Newsec att bygga om restaurangerna Delibaren, Bastard Burgers och ChopChop på Värmdö, med en sammanlagd yta på 580 kvadratmeter – ett omfattande projekt med flera utmaningar.

Renoveringen inkluderade bland annat att pålförstärka fastigheten, göra nya butiksavskiljande väggar, genomföra nya installationer, lägga avlopp, bygga WC-grupper samt renovera personalytor. En av utmaningarna med projektet var att hantera en ovanligt tjock pålad betongplatta som gjorde att det inte gick att spåra i golvet för avloppet, vilket medförde tidsförlängningar. Trots det intensiva arbetet blev resultatet bra och uppdragsgivaren var väldigt nöjd när restaurangerna stod klara i april 2022.

Det roligaste med projektet var utmaningen som helhet där vi, utifrån en viss tidsplan, fick hantera oförutsedda situationer och hitta alternativa lösningar på de problem som uppstod.