Willys i Tyresö

Butiksbyggen fick i uppdrag av Willys i Tyresö att bygga om delar av butiken – ett projekt som pågick samtidigt som butikens försäljningsverksamhet var i full drift.

Renoveringen inkluderade bland annat att bygga om och bygga större personaldelar, ett nytt pantrum, en ny kött-beredning och en e-handel. Eftersom projektet pågick samtidigt som butikens vardagliga logistik var i full gång behövde varje del som skulle byggas om, påbörjas och slutföras var för sig. Samtidigt krävdes ett samarbete med personal, och provisoriska in- och utgångar installerades för att inte störa den pågående verksamheten.

Det roligaste var att få se färdiga reslutat under projektets gång, eftersom vi behövde göra klart den ena delen innan vi hoppade på nästa och att vi trots det höll tiden. Det var också en rolig utmaning att arbeta under pågående verksamhet som innebar gott samarbete med Willys-personalen.