ICA Björknäs

Butiksbyggen fick i uppdrag av SD Invest att utöka butiksytan hos ICA Björknäs genom en tillbyggnad. Inför arbetet behövde en del av byggnaden rivas för att sedan kunna utökas med den nya tillbyggnaden.

Under processen fick vi grundlägga för en ny platta och en stålstomme. Invändigt är det en stor yta där två öppningar mellan den gamla och nya delen skapades.

Belysning och ventilationer anpassades även utrymningsvägarna i den nya delen. Det har varit utmanande att samsas om utrymmet utanför butiken med den tunga trafiken som går förbi med dagliga leveranser, samt att gäva en ledning på andra sidan vägen, men när allt var klart växte ett fint och bra resultat fram.

Det roligaste med projektet har varit att samarbetet och dialogen med beställaren har fungerat så bra hela vägen. Det är alltid kul med ett bra slutresultat och den nya tillbyggnaden smälter in bra i resterande byggnad.