ICA Kvantum – Västerås

Än en gång har Butiksbyggen fått förtroendet av Ica Fastigheter – den här gången handlar det om ICA kvantum i Västerås.

Projektet omfattar en tillbyggnad för ett nytt frysrum. I samband med tillbyggnaden utökar Butiksbyggen även den befintliga lastkajen och förlänger kajens skärmtak i smideskonstruktion. Målet är att förenkla logistiken för lastbilarna och att få mer lagringsutrymme i frysrummet.

Entreprenaden ska vara klar innan julhandeln 2021.

Arbetet pågår när butiken är i full drift, vilket gör att vi måste bygga i etapper då butiken har sin vardagliga logistik i full gång. Det krävs en bra planering för att lyckas få till lastkajen utan att störa den ordinarie verksamheten.