ICA maxi – Enköping

Butiksbyggen fick hösten 2018 förtroendet av ICA fastigheter att göra en tillbyggnad och ombyggnad av ICA Maxi Enköping. Det har handlat om 600 kvadratmeter ny butiksyta med en modern Food Court, förflyttning av kassalinje, förbutik med post, öppning av Apoteket Hjärtat och ett nytt returstationsrum.

Till projektet har ICA fastigheter fått stöd genom Smart Built Environment, dels för nytänkande med digital projektering där allt ritas upp i 3D men också för ett nytt tankesätt om energibesparingar, det vill säga att hela projekteringen genomsyras av att tänka energismart redan från start.

Projektet färdigställdes i maj 2019.

Mycket handlar om att få bygget att fungera under ordinarie drift. Det är trots allt ett stort ICA Maxi med mycket folk i rörelse. Butiksbyggen har hanterat denna tämligen komplexa entreprenad på ett smidigt och bra sätt. De har genomgående visat sig pragmatiska samtidigt som de också har kommit med innovativa lösningar.