ICA Supermarket – Telefonplan

Under hösten 2017 växte ett nytt ICA supermarket fram i Ericssons gamla lokaler vid Telefonplan i Stockholm, ett projekt där Butiksbyggen Sverige hade entreprenaden. ICA butiken har en yta på cirka 2 100 kvadratmeter med tillhörande garage på 900 kvadratmeter, och har byggts upp där Ericssons gamla personalmatsal tidigare låg.

ICA Telefonplan var ett väldigt spännande och omfattande projekt. Just att området och de tidigare byggnaderna är kulturminnesmärkta gjorde att vi fick anpassa oss en hel del efter specifika regler och riktlinjer framtagna för dessa typer av byggnader. Det känns jättekul att förvalta Ericssons gamla, unika lokaler och bidra till att göra Telefonplan till en mer attraktiv plats.