ÖoB Norrtälje

Ännu en gång har Butiksbyggen fått förtroendet av Newsec. Denna gång som totalentreprenörer vid en hyresgästanpassning åt ÖoB Norrtälje där tre befintliga lokaler skulle byggas om till en och sedan anpassas till ÖoBs koncept gällande ytskikt, installationer med mera.

Projektet startades våren 2020 och slutbesiktningen sker i juli 2020. ÖoB beräknar att kunna öppna upp sin nya butik i höst.

Hyresgästanpassningen till Ö&B Norrtälje har varit ett intressant projekt att ta sig an. Vi har mött nya spännande utmaningar och har fått vrida och vända på olika lösningar för att uppnå beställarens önskemål.