Jakobsberg centrum – kontorsanpassning på plan 6

Butiksbyggen har återigen fått förtroendet av Citycon att utföra en entreprenad i Jakobsberg centrum. Nyligen gjorde Butiksbyggen en modernisering av Jakobsberg centrum – denna gång handlar det om en kontorsanpassning på plan 6.

Plan 6 i Jakobsberg centrum har tidigare bestått av kontor. Butiksbyggen har nu rivit hela våningen och byggt upp ett nytt modernt kontor med en layout anpassad efter dagens ställda krav och önskemål från hyresgästen. Våningen består av stängda kontor med glaspartier. Det finns också tysta rum för möten, förråd och övriga rum anpassade för verksamheten.

Kontorsanpassningen stod klar i mitten av oktober 2021.

Vi har arbetet i en fastighet med verksamhet i gång både över och under oss. Vi har fått anpassa vårt arbete för att inte störa övriga i byggnaden men i det stora hela har arbetet flutit på väldigt bra genom hela processen. Det har varit ett riktigt roligt projekt att hålla i.