Jakobsberg centrum

Butiksbyggen har återigen fått förtroendet av Citycon att utföra en entreprenad – denna gång handlar det om ett moderniseringsprojekt för deras centrumfastighet Jakobsberg centrum. Projektet liknar det arbete Butiksbyggen gjorde i Tumba centrum som du kan läsa mer om här.

Jakobsberg centrum har beslutat att de allmänna ytorna i köpcentrumet ska renoveras. I renoveringen ingår bland annat nya väggar och ny belysning – en fullständig modernisering helt enkelt.

Den första fasen av renoveringen beräknas vara klar i juli.

Vi gör hela ombyggnationen samtidigt som centrumet är i full drift och behöver därför anpassa arbetsgången till centrumets öppettider och dess besökare. Det var längesedan vi gjorde en sådan omfattande byggnation i en centrumverksamhet, vilket är väldigt kul. Det tar oss tillbaka till våra rötter och det vi är bäst på.